Ons Zorgaanbod

Gezond Montfort

Disciplines in onze praktijk

 

Huisartsen

Yvonne Smeets

Algemene huisartsgeneeskunde, huisartsenopleider, kaderarts ouderengeneeskunde, oogheelkunde

Dokter Smeets is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Paul Weijers

Algemene huisartsgeneeskunde, opleider coassistenten, echografie en reizigersadvisering

Dokter Weijers is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Beide artsen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden CHBB.nl. Het komt voor dat door nevenwerkzaamheden, voor onder meer de Midden-Limburgse huisartsenorganisatie en de Universiteit Maastricht, af en toe geschoven wordt. We vragen hiervoor uw begrip.

Doktersassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

 

De rol van de assistente in de huisartsenpraktijk is de laatste jaren enorm veranderd. Vroeger belde u om een afspraak te maken en dan kreeg u, zonder verder te vragen, een afspraak met de dokter.

 

Wanneer u tegenwoordig belt naar de huisartspraktijk om een afspraak met uw huisarts te maken, krijgt u de assistente aan de lijn die u vraagt naar de reden voor uw bezoek aan de huisarts en ze zal doorvragen op uw klachten.

Dat vindt u misschien vervelend omdat u dat zelf aan de huisarts wil vertellen en vindt dat zij daar niks mee te maken heeft.

 

Toch is het stellen van deze vragen een van de belangrijkste taken van de doktersassistente. Het triëren van de hulpvraag, want zo heet het doorvragen op uw klachten, zorgt ervoor dat er een goede inschatting van de ernst en spoed gemaakt wordt van uw klachten. Als uw klacht medisch gezien dringend is, krijgt u op zeer korte termijn een afspraak met de huisarts, waarschijnlijk direct of nog dezelfde dag. Mogelijk zal ze besluiten om een visite af te spreken of een ambulance te laten komen.

 

De assistente heeft hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die ze ook regelmatig moet blijven herhalen. De inschatting van de ernst van de klachten gebeurt volgens een vastgesteld protocol, waarin alle belangrijke vragen staan, die de assistente aan u moet stellen. Bovendien ziet de assistente in het protocol welke medische hulp u geboden moet worden en op welke termijn uw huisarts u onderzoeken moet. En ook heel belangrijk is, dat u weet dat de assistente een geheimhoudingsplicht heeft!

 

Voor veel voorkomende, veelal mildere, medische aandoeningen, kan de assistente u zelf adviezen geven, de zogenaamde zelfzorgadviezen. Deze adviezen worden in uw dossier genoteerd. Omdat de huisarts deze adviezen nakijkt, weet u zeker dat dit ook door de huisarts wordt gezien en goedgekeurd. Natuurlijk belt u de praktijk terug als de klachten erger worden of het advies niet lijkt te helpen. Bekijk ook dit filmpje over de triage door doktersassistentes

 

U kunt, uitsluitend op afspraak, bij de assistente verder terecht voor:

   • Bloedprikken
   • Het meten van de bloeddruk
   • Aanstippen van wratten
   • Verbinden van wonden
   • Oren uitspuiten
   • Hechtingen verwijderen
   • Zwangerschapstest
   • Urineonderzoek
   • Suiker- en Hb-controle
   • Plaatsen van injecties

 

Verder verzorgen zij op advies van de huisarts:

   • Allergietest
   • Hartfilm (ECG)
   • Longfunctieonderzoek (spirometrie)
   • Gehoortest (audiogram)
   • 24-uurs Bloeddrukmeting
   • Monitoring van hartritmestoornissen (Holterfoon)
   • Enkel-arm-index: meten van de doorstroming van de bloedvaten in de benen

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner somatiek en ouderenzorg

Marianne Slabbers-Bongers houdt spreekuur voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD/astma en hoge bloeddruk. Ook voor begeleiding bij het stoppen met roken en hulp bij afvallen, kunt u bij haar terecht. Zij houdt zelfstandig spreekuur, waarbij regelmatig overleg met de huisarts plaatsvindt. Indien noodzakelijk bezoekt zij ook chronisch zieken thuis. Tevens is Marianne praktijkondersteuner Ouderenzorg, waarin ze wordt ondersteund door Anouk Peeters.
.
Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ).

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken. De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ). Claudia Timmermans en Dennis Wellink werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts en zijn specialist in het verlenen van psychische zorg.
U kunt bij hen onder andere terecht voor:

   • Sombere of depressieve stemmingen/ gevoelens; spanningsklachten, stress; angstgevoelens;
   • Problemen rondom verlies;
   • Lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn)
   • Relatieproblemen met uw partner en/of kinderen;
   • Verslavingsproblematiek

 

Praktijkondersteuner Jeugd

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of heeft u vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind. Dan is Vera Graus er voor u. Of heb je als jongere zelf vragen omdat je even niet zo lekker in je vel zit of tegen andere problemen aanloopt, dan is ze er ook graag voor jou.

 Vera Graus is gedragswetenschapper van beroep en is Praktijkondersteuner Jeugd in onze huisartsenpraktijk. Ze is  elke woensdag van vanaf 13uur aanwezig in de praktijk.
Als Praktijkondersteuner Jeugd denkt ze graag mee over vragen over zoals gedragsproblemen, emotionele en/of lichamelijke problemen.
Een afspraak maken? Dat kan via de huisarts.

 

Jeugd en gezinswerker gemeente Roerdalen

Esther Bovens is één van de medewerkers van Sociaal Team Roerdalen. Ze is iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur te vinden in de praktijk.

Je kunt bij haar terecht voor hulp of vragen over (mantel)zorg, opvoeding, vervoer, huishouden, vrijwilligerswerk of geldzaken. Maar ook voor een goed gesprek of voor het delen van een leuk idee voor jouw buurt.

Dus loop je ergens tegenaan of wil je graag eens met iemand praten ….loop dan gewoon even binnen of neem contact met me op via telefoonnummer: 06-89970354 of stuur een mail naar esther.bovens@cjgml.nl

Onze specialisaties

Oogonderzoek

In de praktijk kunt u terecht voor uitgebreid oogheelkundig onderzoek bij dokter Smeets. Hierbij kan het gezichtsvermogen worden getest, de oogboldruk gemeten en het oog bekeken worden met de spleetlamp. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de ogen gedruppeld worden waarna u kortdurend niet meer mag autorijden, het is dan handig dat u eventueel vervoer geregeld heeft.

Ouderenzorg

Dokter Smeets is kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde. Hierin wordt ze ondersteund door Marianne Slabbers als POH-Ouderenzorg en Anouk Peeters, casemanager ouderenzorg. De Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O) ondersteunt de huisarts bij de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Tijdens het gesprek wil de POH-Ouderenzorg graag van u horen hoe het met u gaat. Als bepaalde dingen niet zo goed gaan, dan kan de POH-O daar samen met u iets aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan. Op deze manier willen de huisarts en de POH-O u ondersteunen. Samen streven we ernaar dat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig kunt blijven wonen. U bent daarbij de leidende persoon.
.
Voor wie is de POH-Ouderenzorg?
.
De POH-Ouderenzorg is beschikbaar voor iedereen vanaf 75 jaar die ondersteuning of begeleiding van de huisarts en/of andere zorgverleners kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen.
.
Wat doet de POH-Ouderenzorg?
.
De POH-Ouderenzorg komt u thuis bezoeken voor een gesprek. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de POH-O verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eet- en drinkgewoonten. Daarnaast zal de POH-O ook met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook komt de veiligheid in en rond huis tijdens het gesprek aan de orde. Het eerste gesprek duurt ongeveer 30-45 minuten.
.
Wat gebeurt er na het gesprek?
.
De POH-Ouderenzorg bespreekt de uitkomsten van het eerste gesprek met uw huisarts. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de POH-O of inzet van andere zorgverleners nodig is. Hierbij kunt u denken aan een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, diëtiste of welzijnsorganisaties.

Echografie

In de praktijk is het mogelijk een echo te laten maken, de indicatie wordt gesteld door de huisarts tijdens het spreekuur. Dokter Weijers is gespecialiseerd in het maken van echo’s in de huisartsenpraktijk. Indicaties hiervoor zijn:

   • Buikpijn: acuut of al langer bestaand
   • Afwijkingen aan de nieren: cystes, nierstenen
   • Meting van de buikslagader (aorta)
   • Afwijkingen in het bloed: lever, alvleesklier, nierfunctie
   • Gynaecologische problematiek: menstruatieproblemen, onderbuikspijn
   • Zwangerschap: vaststellen van zwangerschap/termijn
   • Positiecontrole van een spiraaltje
   • Gewrichten en spieren

.
Bij een echo van de buik is het belangrijk dat u nuchter komt zodat de organen goed te zien zijn. Bij de gynaecologische/zwangerschap echografie is het aan te raden met een lege blaas te komen. In het geval van een echo van de nieren/blaas raden we u aan met een volle blaas te komen (+/- 2 uur van tevoren niet meer plassen).

Reizigersvaccinaties en advisering

Reizigersadvisering

Als u op reis gaat is het belangrijk om ook aan uw gezondheid te denken. Het is immers vervelend als u op uw reis ziek wordt of als u erna ziek wordt. U kunt er zelf veel aan doen om gezond op reis te gaan en gezond terug te komen. Hierbij is het belangrijk om deskundig en persoonlijk advies te vragen. Op websites of algemene folders kunt u richtlijnen vinden die belangrijk zijn, maar die niet altijd van toepassing zijn op uw situatie.

.
Wat houdt een reisadvies in?

Het reisadvies bestaat uit twee belangrijke delen: adviezen over wat u wel en niet kunt doen om ziekte te voorkomen en eventuele vaccinaties.

.
Hoe kan ik een reisadvies vragen?

U kunt het beste minimaal 6 weken voor vertrek het Formulier gegevens reizigersvaccinaties invullen. Als u dit volledig ingevuld per mail huisartsweijers@ezorg.nl naar ons toe stuurt, zorgen wij ervoor dat een goede voorbereiding van het reisconsult kan plaatsvinden.

Wij zullen eerst telefonisch of per email (u kunt uw voorkeur aangeven op het formulier) contact met u opnemen om de aanbevolen vaccinaties te bespreken. Deze kunnen dan vast besteld worden zodat u deze direct na het adviesgesprek toegediend kan krijgen. U kunt dan meteen een afspraak maken voor het adviesgesprek en de vaccinatie(s). Als er later nog vragen zijn kunt u uiteraard contact opnemen.

.
Samenvatting:

Ongeveer 6 weken voor vertrek : Reisanamneseformulier insturen
Daarna : Per mail of telefonisch contact
Ongeveer 3-4 weken voor vertrek : Adviesgesprek en eerste vaccinaties
0-4 weken voor vertrek : Eventuele vervolgvaccinaties en ruimte voor vragen
Na de reis : Eventuele vervolgvaccinaties voor langdurige  bescherming

 

.
Wat kost een reisadvies?

Het tarief voor een reisconsult bedraagt €25,00. Dit is het bedrag voor het advies, het recept en het injecteren. Het vaccin en de malariatabletten zijn hierbij niet inbegrepen. Dus exclusief de kosten van de vaccins die u bij de apotheek ophaalt en betaalt.

.
Het is niet mogelijk om alleen de prikken of een recept voor anti-malariapillen te halen, omdat u zelf al weet wat u nodig hebt. Wij geven immers alleen een persoonlijk reisadvies en zijn hiervoor ook verantwoordelijk. Dit betekent dat wij altijd het nodige werk moeten doen voor we een verantwoord advies kunnen geven en dat we nooit alleen de prikken geven, maar ook de adviezen.

.
Annulering reis door ziekte of door negatief reisadvies

.
Bij annulering van een reis of bij een negatief reisadvies (omdat het voor uw gezondheid af te raden is dat u de reis gaat maken), moeten de facturen wel betaald worden als het advies al gemaakt is. Mocht u nu toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Rijbewijskeuringen

Als u een rijbewijskeuring nodig heeft, kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door de andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 48,50

Spreekkamer
Translate »
Call Now Button